Hyperhidros och överdrivna svettningar - SweatStop®

Hyperhidros

Överdrivna svettningar benämns hyperhidros. Det kan förekomma lokalt eller över hela kroppen.
Även om tillräckligt data inte finns, beräknas över 1% av den västerländska populationen lida av hyperhidros. Inom ramen för termoregulering är svettning en fysiologisk funktion väsentlig för livet. Därmed kan helt avsaknad av svettutsöndring (anhidros) leda till hypotermi eller värmeslag. Överdrivna svettningar å andra sidan anses som en dysfunktion eftersom kroppen inte har ett behov av denna överdrivna svettutsöndring. Överdrivna svettningar skapar psykiska och fysiska symptom som påverkar på de arbetet och det sociala.
I ett samhälle som inte tolererar svettlukt kan en person med överdrivna svettningar känna sig socialt stigmatiserad. Nästan alltid medföljer dysfunktionen psykiska konsekvenser. Hyperhidros kan även leda till social isolation.
Läs mer om hyperhidros hos docent Carl Swartling här