Behandlingsmetoder för hyperhidros (överdriven svettning) - SweatStop®

Behandlingsmetoder

Det finns ett antal olika behandlingsmetoder för att hantera överdrivna svettningar. Konservativa (icke kirurgiska ingrepp) och kirurgiska (invasiva) ingrepp.
Innan kirurgiska ingrepp övervägs, bör applicering av antiperspirant eller andra konservativa behandlingsmetoder prövas först.

Konservativa behandlingsmetoder:

  • Antiperspirant
  • Jontofores
  • Botulinumtoxin
  • Psykoterapi

Kirurgiska behandlingsmetoder:

  • Borttagande av lokala svettkörtlar
  • Svettkörtelsugning
  • Kirurgiskt nervblockering (sympathektomi)
Innan beslut om dessa kirurgiska ingrepp ska utföras bör enklare åtgärder tas då de ofta påvisar märkbar förbättring. Om dessa inte visar förbättring kan kirurgiska ingrepp utföras. Applicering av antiperspirant är speciellt anpassad för detta syfte. De har en verkningsgrad på 95% samtidigt som de är enkla, säkra och billiga alternativ.
Rekommendationerna för att minska svettning:
  • Pröva de rekommenderade motverkande metoderna
  • Pröva antiperspirant
  • Sök konsultation för ytligare förtydliganden
Kontakta specialist här